دانلود آهنگ آمد از ره فصل زیبای بهار – آمده نوروز در ایران زمین خاک ما شد رشک فردوس برین – خون پاک عاشقی در جان ماست ریشه این عشق در ایران ماست – از لیلا فروهر و ستار و عارف و اندی و ویگن و …

  دانلود آهنگ از لينک مستقيم دانلود آهنگ از لينک کمکي نوروز گروه خوانندگان آمد از ره فصل زیبای بهارنوبهاران خنده زد بر سبزه زارپیک نوروزی رسید از آسماناز سفر آمد پرستو نغمه خوانباز شد چشم بنفشه بر بهارزرد و نیلی در کنار چشمه ساربخت اگر خواب است بیدارش کنیدعاشقانه باز دیدارش کنید “مرتضی”آمده نوروز […]

دانلود آهنگ می رقصد همه شب با آهنگ نسیم تصویر تو در نگاهم – راز دل – از ویگن

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی راز دل می رقصد همه شب با آهنگ نسیم تصویر تو در نگاهم نور خاطره ها تابد باردگردر این شبهای سیاهم هر شب به مستی ساز دل من آرد به لبها راز دل منآن یادگارم گمگشده دگر در خاطره زمانه در این شب غم تنها […]

دانلود آهنگ کاشکی تو را چون گل از شاخه میچیدم – وعده شکن – از ویگن

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی وعده شکن کاشکی تورا چون گل،از شاخه می چیدممی بوییدم از شوق،وانگه می بوسیدمکاشکی چون آئینه، روبرویت بودمکاشکی همچون شانه، بر گیسویت بودمچه خوش آن پیاله دادن توبهر خنده لب گشادن تودل من در این میانه شکستبخدا ز وعده دادن تو بازآ…[بازآ] زین پس وفا […]

دانلود آهنگ ای رقیب ای دشمن من – میخوام از خدایم – از ویگن

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی رقیب جان تو جان او جانم قربان او ای رقیب ای دشمن من دشمن جان وتن من برده ای زیبای ما را خود گرفتی جای مارا لعل لب او نوش تو یغمای عقل و هوش توراز وفاداری چو من میخواند او در گوش تو جان […]

دانلود آهنگ در شب بیماری من – گویمش ای نازنین – عیادت – از ویگن

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی عیادت در شب بیماری منآنکه چون بختم رمیدهمیرسد از ره پریشانچاک پیراهن دریده می نشیند در کنارمگویی بنشیند سپیدهسر به بالینم گذاردچون شاخه گل خمیده آنکه برده رنج بسیاراز پی آزردن منآهاین زمان لرزد دل اواز خیال مردن مناز خیال مردن من گویم ای مه […]

دانلود آهنگ زیبایی ای دخترک گل پیراهن – پری دریا – از ویگن

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی پری دریا زیبایی ای دخترک گل پیراهنای که داری لاله وحشی در دامنآب چشمه آیینه رخسار تودشت گندم گیسوی زرین تار توپری دریا جادوی صحراییبه لطافت چون جلوه رویاییپری دریا جادوی صحراییبه لطافت چون جلوه رویاییآن شب در دل نرم سبک چون رقصیدی بر روی […]

دانلود آهنگ ستاره امشب کسی ندیده – ماه آرمیده رنگش پریده – بی ستاره – از ویگن

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی بی ستاره ستاره امشب کسی ندیده مگر ستاره کجا دمیده مه آرمیده رنگش پریده ابر سیاه رو به سر کشیده چشمای ابر سیه پرآبه میخواد بباره دلش خرابه تو یک ستاره در آسمونم بختم سیاهه خودم می دونمبنال ای نی بنال امشب به آوای جدایی […]

دانلود آهنگ طوفان در دریا غوغا می کرد – غریق – از ویگن

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی غریق طوفان در دریا غوغا می کردبیدادی در کشتی ها می کرددست ناخدا بر آسمانهراسان خدا خدا می کرد آهناله های جانهازاری و فغانهامی شکست آوای طوفان را در میان آنهادلداده ی رسوادر قلب امواج طوفان زابی خبر دست و پا می زدمعشوقش را صدا […]