دانلود آهنگ تو گلوم یه حس تبدار داره آتیش میگیره – حرمت – از هومن سودمند

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی حرمت تو گلوم یه حس تب دار داره آتیش میگیرهبغض بی صدای خسته داره انگار می میره نفس آخر بغضِ قسم ات می دم بمونیشاید اینلحظه ی آخر قدر عشم و بدونی حرمت عشق و نگه دار بغض من داره می میرهقسمت می دم به […]

دانلود آهنگ می دونستی دل من طاقت دلتنگی نداره – مهره – از هومن سودمند

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی مهره میدونستی دل من طاقت دل تنگی نداشت خسته بودمیخواست بره اما دلتنگی نزاشت این سوال قلبمهچرا عاشقت شدم ؟؟روزی صد دفعه میپرسهچی جوابشو بدم ؟؟ ایندفعه میرموپلای پشت سرمویکی یکی خراب میکنمکه نشه پیش تو برگردم دوباره ایندفعه اونقده دور میشماز تو و از […]

دانلود آهنگ نمی دونم شبات ستاره داره – خونه بی پرنده – از هومن سودمند

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی خونه بی پرنده نمی دونم شبات ستاره داره؟کسی از من برات خبر میاره؟نمی دونی چقدر من غصه خوردمنمی فهمم چرا هنوز نمردم!!! به یادت اشک که می ریزه هرشبگلخونه تو باغ، پاییز هرشب شبا عطرت می پیچه توی باغمهمون جایی که اومدی سراغم… همون جایی […]

دانلود آهنگ تا بغض مینویسم تا رعشه های انگشت از هومن سودمند

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی بغض تا بغض می نویسم ، تا رعشه های انگشتترس از خدانگهدار ، آینده ی مرا کشتتا بغض می نویسم ، تا التماس آخردیروز سرو رعنا ، امروز یاس پرپرهر بار غصه خوردم ، گفتی که نوش جانتمن عاشق تو بودم ، تو عاشق خیانتکابوس […]