دانلود آهنگ انگار از جنس حریر و ساتنه – مثل پس دادن درسه – عکس فوری – از مهرداد آسمانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی عکس فوری  انگار از جنس حریر و ساتنهقطر اشکی وسط راه آهنهشادی مرخصی سربازیشکل سر رفتن و شاعر شدنهانگار از جنس قدیمه چشم توقصه برگ و نسیم چشم توعکسای گم شده قهوه ایهکفتر الله کریمه چشم تومثل پس دادن درسه آدم از چشات می ترسهپیش شعرایی که […]

دانلود آهنگ خاکستر شاعر شهر قصه ایم – به لطف شعله ی جنون سوخته تماشاخونمون – حریق شهر قصه – از مهرداد آسمانی و گوگوش

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی حریق شهر قصه [مهرداد]خاکستر شاعر شهر قصه ایمسوار قطارقطار به خونه می بریمدر می آریم گنجبینه سر بسته شومی چسبونیم تکه های شکسته شوآقا موشه پیر شده عاقل نشدهاین دل صاب مرده براش دل نشدهخراب خاله سوسوکه ولایتهزخم پناهنده خاک غربته [مهرداد و گوگوش]به لطف شعله جنون […]

دانلود آهنگ نسل من چه فصلهایی که ندید (نسل من چه فکرهایی که نکرد) از مهرداد آسمانی و گوگوش

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی نسل ما  [گوگوش]نسل من چه فصل هایی که ندیدبی سبب چه آه ها که نکشیدنسل تو چه روز هایی که نمُردسفره اش چه زخم هایی که نخورد [مهرداد]نسل من چه فکر هایی که نریختپرده ها یکسره در هم آمیختنسل تو چه ساز هایی که نساختشاخه اش چه […]

دانلود آهنگ ستاره آی ستاره – ببین شیرین از این زمین بیزاره – سر و ته نوار – از مهرداد آسمانی و گوگوش

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی  سر و ته نوار (مهرداد) ستاره آی ستاره خبرسازی دوبارههنوزم ناز اشکات سر و ته نوارههنوز درد دو ماهی شفای این دیارهببین شیرین از این زمین بیزارهتن فرهاد سنگ مزار نداره(گوگوش) آخه گوش کن ستاره آی ستارهدل عاشق خریداری نداره (مهرداد) من و تو باید از آرش […]

دانلود آهنگ من با ابری که تو چشماته رفاقت میکنم – حتی به هوا حسادت میکنم – یه تیکه نور – از مهرداد آسمانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی یه تیکه نور من با ابری که تو چشمات ِ رفاقت می کنماز دو چشم خیس بارونی عیادت می کنم از غم ِ تو به ترانه ها شکایت می کنمبه همین حس ِ حسادت دارم عادت می کنمبه همین حس ِ حسادت دارم عادت می کنم حتی […]

دانلود آهنگ مردا اینور زنا اونور – دیوار یار – از مهرداد آسمانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی دیوار یار مــردا ایـنور زنا اینورتـه ایـن ســیـاهــی بـدیــه چـراغ زنــبـــوریهلـحظــه رهـــایـــی مــاپس چـــرا ایـنـجـوریه نـمـی دونی مگه امـشـب تـو کوچه عـروسیهایـن دیـوار زنــونـه مــردونـهپــس کــار کــیــه نـمـی دونی مگه دخـتر رسـم بـازی کـلاغ پـردر نـبـــرد نــابـــرابـــر مـــردا اینور زنــــا اونـورمردا اینور زنا اونوروســط پــــرده هـای گمـشــده […]

دانلود آهنگ رقص ما شعله ی آتیشه – رقص بی اجازه – از مهرداد آسمانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی رقص بی اجازه رقص ما شعله آتیشه از همین لحظه تا همیشه از هوا پولک ستارهمی باره بر تن ما دو تا دوباره سرخی ما دوتا خوشرنگهرقص بی اجازه قشنگه وقتی که یخ پاره تب دارهخورشید رو به یادم می آره وقتی که دل ما می گیرهدل […]

دانلود آهنگ سر کوچه کسی هست که غمی تو چشماشه – کار دسته نقاشه می تونه خودش باشه – (کار دستی ) از مهرداد آسمانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی کاردستی سر کوچه کسی هست که غمی تو چشماشهاین غریبه می تونه بهترین ِ من باشه سر کوچه کسی هست خورشید ِ اگر بخوادیا خود ِ رنگین کمون اگه بارون بند بیاد کار دسته نقاشه می تونه خودش باشهمی تونه خودش باشه ته کوچه کسی هست که […]

دانلود آهنگ کفتر روی بوم اومد (برات پیغوم گذاشتم) از شهره و مهرداد

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی  نامه کفتر روی بوم اومد،پیغوم رو پيغوم اومد هی نامه پشت نامه،بنويس من از خدامه تا آهوآ دويدن،پروانه ها پريدن ،پيغوم دادی شنيدم ،نوشته بودی ديدم از بس قشنگ پيغومات،دلم ميخواد بشم فدات ،کاشکی منم به اين خوبی ،ميشد که بنويسم برات برات پيغوم گذاشتم که هیچکسو […]

دانلود آهنگ فاصله افتاده بین من و تو از مهرداد

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی فاصله  فاصله افتاده بین من و تودستامون نمی رسن به هم دیگهاینو بغض تو نگفتاینو قلب من می گه فاصله افتاده بین من و تودستامون نمی رسن به هم دیگهاینو بغض تو نگفتاینو قلب من می گه این همه سال دوریدوری و بی خبریمن گرفتار قفستو پی […]