دانلود آهنگ چه در دل من چه در سر تو من از تو رسیدم به باور تو – ارمغان تاریکی – از محمد اصفهانی

  دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی ارمغان تاریکی چه در دل من ، چه در سر تو من از تو رسیدم به باور تو تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو ، بخاطر تو به گریه نشستم..بگو چه کنم؟ با تو … شوری در جان بی تو … […]

دانلود آهنگ به یادت داغ در دل می نشانم ز دیده خون به دامن میفشانم – جدایی – از محمد اصفهانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی به یادت به یادت داغ بـر دل مـی نشانـمزدیده خون به دامن می فشانمچو نــی گرنالم از سوز جـدایـینیستان رابه آتش می کشانمبه یادتای چـراغ روشـن مـنزداغ دل بسوزد دامـن مـنز بس در دل گل یادت شکوفاستگرفتـه بـوی گـل پیــراهن مـنهمه شب خواب بینم خواب دیداردلـی دارم […]

دانلود آهنگ با زمین خیلی غریبم با هوای تو صمیمی از محمد اصفهانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی  هوای تو از کجا باید شروع کرد کردقصه ی عشقو دوباره با زمین خیلی غریبم با هوای تو صمیمیدیده بودمت هزار بار تو یه رویای قدیمیبه نگاه چشم گریون یه فرشه رو زمینی چشامو به روت می بندم تا که اشکامو نبینی با تو فریاد یه عمر […]

دانلود آهنگ دست از طلب ندارم تا کام من برآید از محمد اصفهانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی  طلب ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشماز دوریت در آتشم در آتشم یا راای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشماز دوریت در آتشم در آتشم یا را دست از طلب ندارم تا کام من بر آیددست از طلب ندارم تا کام من بر آیدیا تن رسد […]

دانلود آهنگ دلواپسی هامو بگیر از من (تو سالها همزاد من بودی) از محمد اصفهانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی دلواپسی ها دلواپسی هامو بگیر از منغمهاتو ای آینه حاشا کنقدری بخند و روشنی ها روتو چشم خیس من تماشا کنتو چشم خیس من تماشا کنتو سالها همزاد من بودیتصویری از دیروز و امروزمهمت کن و یاری کن. بگذارتا مهربونی را بیاموزم تا مهربونی را بیاموزم آینه […]

دانلود آهنگ دیگه از خستگیا خسته شدم – شب تار – از محمد اصفهانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی شب تار دیگه از خستگیام خسته شدم خستهشدمدیگه از بستگیام بسته شدمبسته شدممیزنم تیغ به بند بستگی مگه آزاد بشم ز خستگی مگه آزاد بشم ز خستگی بسه تنهایی دیگه توی قفس بسه این قفس بدون همنفس دیگه بسه تشنگی بدون آبخوردن فریب و نیرنگ سرابواسه هر […]

دانلود آهنگ امشب در سر شوری دارم – اوج آسمان – از محمد اصفهانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی اوج آسمان امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانمباشد رازی با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورماز این عالم گویی دورم از شادی پرگیرم که رسم به فلکسرود هستی خوانم در بر حور و ملک در آسمانها غوغا […]

دانلود آهنگ ای که بوی باران شکفته در هوایت (وای از این غم جدایی) از محمد اصفهانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی  بوی باران  ای که بوی باران شکفته در هوایتیاد از آن بهاران که شد خزان به پایتشد خزان به پایت بهار باور منسایه بان مهرت نمانده بر سر منجز غمت ندارم به حال دل گواهیای که نور چشمم در این شب سیاهیچشم من به راهت همیشه تا […]

دانلود آهنگ همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی – پرنده – از محمد اصفهانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی پرنده  همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو نه مثل آفتابی که حضور وغیبت افتد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی تو اگه پرنده باشی چشای من آسمونه راز پر کشیدنت رو […]

دانلود آهنگ همیشه از نگاه تو با تو عبور می کنم از محمد اصفهانی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی با تو    همیشه از نگاه تو با تو عبور می کنماز اینکه عاشق توام حس غرور می کنمدوباره با سلام تو تازه تازه می شومبا نفس ساده تو غرق ترانه می شومبا تو ستاره می شوم, با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم ,با […]